Soğuk aramanın yeni hedefi akıllı telefon - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Soğuk aramanın yeni hedefi akıllı telefon - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
UFC Que Choisir birkaç yıl içinde şunu gözlemliyor: “Akıllı telefon bu nedenle doğrudan satıcıların tercih ettiği kanal haline geldi %38’i için taciz her gün bile yaşanıyor Ankete katılanların neredeyse yarısı (%49) haftada en az bir, %17’si ise günde en az bir kampanya SMS’i aldığını söylüyor Ve bu yeni kanalın özellikle müdahaleci olması çok kötü 00, gece 20 Bu sayım, arama denemelerini veya telesekreter mesajlarını dikkate alır 00-10

Kanun dışı tele pazarlamacılar mı?

Daha genel olarak, 1 Mart’ta yürürlüğe giren telefonla görüşmeye ilişkin yeni kurallar (henüz) meyve vermiş gibi görünmüyor Neredeyse tüm Fransızları rahatsız ediyor, yani yanıt verenlerin %97’si, %77’si ise bunu “çok sinir bozucu” buluyor Yine aynı araştırmaya göre, Fransızların neredeyse yarısı (%48) geçen yıla göre daha fazla rahatsız olduklarını düşünürken, %32’si daha fazla, %20’si ise daha az sıklıkta olduğunu düşünüyor

Bloctel telefon muhalefet listesi sınırlarını göstermiş olsa da (UFC Que Choisir tarafından yapılan başka bir araştırmaya göre Bloctel’e kayıtlı kişilerin %82’si telefonla pazarlamacılar tarafından taciz edilmeye devam ediyor) dernek, tele-araştırma için uygulanan bir tür katılım için yalvarıyor “ Hükümet son yıllarda tedbirleri artırdı […] Tamamen yasaklanmadıkça veya en azından herhangi bir kampanya öncesinde alıcıların onayı alınana kadar aslında hiçbir şey değişmeyecek

Tüketiciyi savunma derneğine göre cep telefonu, doğrudan satıcıların muhataplarının telefonu açtığını görme şansını artırıyor ve böylece yasal çerçeveyi aşmalarına olanak tanıyor Aslına bakılırsa, sabit hatlara başvurmak eskisine göre daha az acil görünüyor Bunda şaşılacak bir şey yok: cep telefonları artık nüfusun tüm kesimleri arasında yaygınken aynı zamanda sabit hatlar da azalıyor »genel-15

Bir hatırlatma olarak, tele-araştırma yapan şirketlerin yeni düzenleyici çerçeveyle birlikte katı programlara uyması ancak aynı zamanda çağrı hacmini de kısıtlaması gerekiyor

Ayrıca, otomatik çağrı ve mesaj gönderme sistemlerini kullanan profesyonellerin 1 Ocak’tan itibaren 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 ve 0949 ile başlayan telefon numarası serisine sahip olmaları zorunlu hale getirildi Telefonla propaganda yapmak oybirliğiyle ona karşı Ancak Fransızların yüzde 58’i her hafta, yüzde 41’i ise her gün sabit hatlarında rahatsız edildiğini söylüyor anakara Fransa 00 ile cumartesi, pazar ve cumartesi günleri soğuk aramayı yasaklayan yeni düzenleme, resmi tatiller, telefonla yaklaşma hizmetlerinin davranışını değiştirdi” Artık akşamları evdeki insanları rahatsız edemeyecekleri için gündüzleri cep telefonlarından rahatsız ediyorlar! Ve kendilerini bundan mahrum etmiyorlar”UFC Que Choisir’i gözlemliyor Eylül ayı sonunda bin Fransız arasında gerçekleştirilen çevrimiçi bir ankete göre, neredeyse dörtte üçü (%72) kendileriyle haftada en az bir kez akıllı telefonlarından iletişime geçildiğini söylüyor Bir tüketici, aynı profesyonel veya onun adına hareket eden üçüncü bir tarafça 30 günlük süre içinde dört defadan fazla aranamaz “


Kapı kapalıysa pencereden girin… Öğle yemeği arasında 13 Bu da onları daha kolay tanımlanabilmelerini sağlar 00-14

Kanvaslama aramalarla sınırlı değildir